Apostille


De apostille is een stempel dat geplaatst wordt door griffiers van de arrondissementsrechtbanken waarmee zij verklaren dat het handtekening van de notaris op het document "echt" is.

Het formaat van de apostille (het stempel) is ten minste 9 centimeter in het vierkant en het opschrift 'Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)' moet in de Franse taal zijn gesteld. De rest van de gegevens mag in de officiële taal van de autoriteit die haar afgeeft worden gesteld.

Het Apostilleverdrag maakt de legalisatie van veel documenten eenvoudiger. Dit verdrag is daarmee één van de belangrijkste verdragen om documenten eenvoudiger te legaliseren.

Zodra het document is voorzien van een apostillestempel hoeft hij dit document niet meer te laten legaliseren door een ambassade of consulaat. Dit geldt alleen voor landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend.
Het Apostilleverdrag is geldig voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Dit betekent dat zowel Nederland als Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn aangesloten. Stukken afkomstig uit Aruba, Curaçao of Sint Maarten die in Nederland gebruikt moeten worden, hoeven niet te worden voorzien van een apostillestempel.

Op dagelijkse basis verzorgen wij apostilles bij de rechtbank te Haarlem. Indien voor 11.00 aangeleverd, sturen wij dezelfde dag de documenten naar het buitenland.