Bevoegdheidsverklaring


Bij een normale legalisatie doet de notaris geen uitspraak over de inhoud van de stukken ofwel of degene die het document getekend heeft ook bevoegd was dit te doen. In het internationale ondernemingsverkeer bestaat een groeiende behoefte om er zeker van te zijn of het document bevoegd is getekend ("confirmation of authority") .

Legalisatiedesk verricht daarvoor een onderzoek naar de statuten, de gegevens zoals ze vastliggen bij de Kamer van Koophandel en het faillissementsregister en kan daarom ook deze extra zekerheid bieden.

De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn afhankelijk van het aantal bestuurders of bestuurslagen waar een onderzoek naar ingesteld moet worden.