Werkwijze

De eerste keer (éénmalig)
Wanneer u regelmatig gebruik wenst te maken van de diensten van Legalisatiedesk komt een legalisatieconsultant, een medewerker van Legalisatiedesk die bevoegd is om namens een aangesloten notaris bij u op kantoor om de tekenbevoegde medewerkers te identificeren, de handtekeningen vast te leggen op een speciale handtekeningenkaart en de procedure voor aanlevering van de legalisatie of apostilleverzoeken door te nemen.

Legalisatiedesk houdt een dossier bij waarin alle personen die zijn geïdentificeerd en waarvan de handtekeningen zijn gezet in tegenwoordigheid van een legalisatieconsultant of notaris verbonden aan Legalisatiedesk. Dit dossier is alleen toegankelijk voor notariële medewerkers en notarissen van Legalisatiedesk.

De volgende keren
Indien er te stukken verzonden dienen te worden voorzien van een apostille, kunnen deze vervolgens op de afgesproken wijze worden aangeleverd bij Legalisatiedesk. Wij verzorgen dan de verdere procedure zonder dat u daar naar om hoeft te kijken.

Legalisatiedesk verzendt, indien gewenst de gelegaliseerde documenten met apostille rechtstreeks (per koerier) naar het door u opgegeven adres (in het buitenland).
Wij sturen u een pdf-scan toe van de verstuurde documenten alsmede, indien van toepassing, een track and trace code waarmee de documenten op het internet gevolgd kunnen worden.